Hem // Uppdrag

Spår- och växelbyte i Bromölla
2024-05-27

Spår- och växelbyte i Bromölla

Uppdraget innefattar byte av spår 2 samt växel 134 i Bromölla samt tillhörande BEST-arbete. Arbetet skall utföras på en 103 tim lång avstängning under vecka 27. Beställare: Trafikverket

by Marcus Lundgeren
Spår- och växelbyte i Hässleholm och Sölvesborg
2024-01-10

Spår- och växelbyte i Hässleholm och Sölvesborg

Uppdraget innefattar byte av växlar och spår i Hässleholm och Sölvesborg samt erforderliga mark- och kanalisationsarbeten. Uppdraget utförs preliminärt under år 2024. Beställare: Trafikverket

by Marcus Lundgeren
Tåglossning Oljehamnen
2024-01-03

Tåglossning Oljehamnen

Projektet innefattar bland annat spårbyggnation, växelläggning, slabtrack, spillplatta, mark och el inom Oljehamnen Malmö. Beställare: Copenhagen Malmö Port

by Marcus Lundgeren
Projekt Masthuggskajen
2023-12-20

Projekt Masthuggskajen

Projektet innebär utförande av diverse ban-, signal- och elarbeten. Projekt Masthuggskajen i Göteborg omfattar i sin tur att anlägga nya parker, torg och gator samt förbereda för kommande byggnationer på Masthuggskajen. Beställare: Peab AB

by Marcus Lundgeren
Rälsbyte Södra stambanan
2023-12-06

Rälsbyte Södra stambanan

Projektet innefattar bland annat punktvis byte av räls, befästning, gummi inklusive neutralisering. Beställare: NVBS Projekt (huvudbeställare Trafikverket)

by Marcus Lundgeren
Drift och underhåll Ystads Kommun
2023-11-25

Drift och underhåll Ystads Kommun

Kontraktet innefattar förutbestämt underhåll, felavhjälpning och åtgärder efter besiktning. Kontraktet löper på med 2 grundår med möjlighet till 2 stycken optionsår därefter. Beställare: Ystads Kommun

by Marcus Lundgeren
Upprustning Bangårdsbelysning
2023-11-10

Upprustning Bangårdsbelysning

Uppdraget innefattar upprustning av bangårdsbelysning inklusive erforderligt mark- och kanalisationsarbete i Åstorp och Helsingborg. Uppdraget utförs preliminärt under år 2024. Beställare: Trafikverket Nationella Projekt

by Marcus Lundgeren