Projektet innebär utförande av diverse ban-, signal- och elarbeten. Projekt Masthuggskajen i Göteborg omfattar i sin tur att anlägga nya parker, torg och gator samt förbereda för kommande byggnationer på Masthuggskajen.

Beställare: Peab AB