Uppdraget innefattar byte av växlar och spår i Hässleholm och Sölvesborg samt erforderliga mark- och kanalisationsarbeten. Uppdraget utförs preliminärt under år 2024.

Beställare: Trafikverket