Hem // Drift & underhåll

Driftsäker järnvägstrafik

Vi felsöker och avhjälper akuta fel och brister, vi underhåller, besiktar och förebygger framtida problem.

Prador Infra arbetar med löpande uppdrag inom drift och underhåll av järnvägsanläggningar där vi tar ansvar för att felsöka, identifiera och åtgärda olika typer av fel och andra problem. Underhåll innebär även att vi genomför förebyggande arbete för att minska risken för eventuella avbrott i trafiken.

Prador Infras top management har tillsammans gedigen erfarenhet av att driva drift- och underhållskontrakt. Exempel på några projekt som letts av platschefer idag verksamma inom Prador Infra: Basunderhåll Malmö Sydöstra, Västkustbanan Syd, Södra stambanan 2 samt Öresundsbron. Läs mer om vår bakgrund, vision och hur vi arbetar under Om Prador.

Vår kompetens och erfarenhet tar vi med oss i uppdrag som exempelvis platschefer, arbetsledare och utbildare.