Uppdraget innefattar upprustning av bangårdsbelysning inklusive erforderligt mark- och kanalisationsarbete i Åstorp och Helsingborg. Uppdraget utförs preliminärt under år 2024.

Beställare: Trafikverket Nationella Projekt