Projektet innefattar bland annat spårbyggnation, växelläggning, slabtrack, spillplatta, mark och el inom Oljehamnen Malmö.

Beställare: Copenhagen Malmö Port