Hem // Management & utbildning // Våra utbildningar

Våra utbildningar

Prador erbjuder grund- och repetitionsutbildningar enligt Trafikverkets utbildningsstruktur. Utbildningarna genomförs av en lärare godkänd av Trafikverket.

Skyddsanvisningar

Skyddsanvisningar är ett minimikrav för att, under överseende av SOS-ledare, vistas och utföra arbete i spårområdet.

BASÄVISTA – att enskilt vistas i spår

Behörigheten ger rätt att vistas i eller i närheten av spår på egen hand och där ansvara för sin egen säkerhet. Behörigheten avser förflyttning till fots, till exempel till eller från fordon eller för att passera ett spår. Innehavaren har inte tillåtelse att bedriva arbete i spår utan överseende av SOS-ledare.

SOS-ledare

Skydds- och säkerhetsledare svarar för att arbetsmiljö- och säkerhetsuppgifter genomförs vid arbete och besök i spårområdet.

SOS-planerare

Skydds- och säkerhetsledare planerar och riskbedömer arbete och besök i spårområdet.

TSM – Tillsyningsman, A/E/L-skydd samt vägvakt

Behörigheten gäller för den som planerar och begär A-, L-, och E-skydd och som ansvarar för och upprätthåller skyddet för detsamma. Stämmer av förplanerade trafikverksamheter, slutför planeringen och direktplanerar trafikverksamheter. Behörigheten som vägvakt vid plankorsning innebär att genomföra säkerhetsåtgärder i vägskyddsanläggningen när anläggningen är ur drift och vid dessa tillfällen leda vägtrafik över spår.

HTSM – Huvudtillsyningsman

Behörigheten gäller för den som planerar, leder och kontinuerligt övervakar skydd och fordonsrörelser vid D-skydd.

OPA – Olycksplatsansvarig

Funktion som är utsedd av Trafikverket för att leda verksamheten på en olycksplats samt ansvara för arbetsmiljöåtgärder.

Anmälan och frågor

För anmälan eller frågor om våra utbildningar:
Kontakta Rikard Hallgren via mail eller på 076-147 67 90.