Projektet innefattar bland annat punktvis byte av räls, befästning, gummi inklusive neutralisering.

Beställare: NVBS Projekt (huvudbeställare Trafikverket)