Hem // Om Prador

Prador Infra – en del av resan

Vi bygger och underhåller järnvägen för att säkra en hållbar och framtidssäker infrastruktur. Med gedigen erfarenhet och kompetens är vi en pålitlig leverantör till beställare, samarbetspartners och för resenärerna.

På Prador Infra ser vi järnvägens infrastruktur som en central funktion i ett välfungerande samhälle där varje tågresenär ska kunna ta sig tryggt från a till b. Med ett stort engagemang för projekten vi arbetar med, värderar vi varje enskild medarbetares insats för ett framgångsrikt uppdrag.

Erfarenhet ger trygghet

Vi har en lång samlad erfarenhet och gedigen kompetens inom infrastruktur med inriktning på järnväg. Här arbetar vi med såväl ombyggnadsprojekt och nybyggnation som drift och underhåll.

Vår erfarenhet omfattar samtliga roller och teknikgrenar – bana, el, signal och tele – men också driften av stora, komplexa kontrakt som inkluderar ekonomistyrning, personal- och övriga verksamhetsfrågor.

Vi förstår vad kunden behöver

Med lång erfarenhet från både entreprenörs- och beställarsidan i bagaget förstår vi vad kunden vill ha och anläggningen behöver. I våra projekt strävar vi alltid efter transparens och trygghet, samspel och en god dialog. Vi tar ansvar för vårt arbete och våra leveranser.

Vår vision

Vår vision är att vara en uthållig och långsiktigt solid, pålitlig och attraktiv arbetsgivare, entreprenör och kund inom infrastruktur med ett huvudsakligt fokus på järnväg.