Uppdraget innefattar byte av spår 2 samt växel 134 i Bromölla samt tillhörande BEST-arbete. Arbetet skall utföras på en 103 tim lång avstängning under vecka 27.

Beställare: Trafikverket