Kontraktet innefattar förutbestämt underhåll, felavhjälpning och åtgärder efter besiktning. Kontraktet löper på med 2 grundår med möjlighet till 2 stycken optionsår därefter.

Beställare: Ystads Kommun