Spår- och växelbyte i Bromölla

2024-05-27Spårbyggnation

Uppdraget innefattar byte av spår 2 samt växel 134 i Bromölla samt tillhörande BEST-arbete. Arbetet skall utföras på en 103 tim lång avstängning under vecka 27.

Beställare: Trafikverket

Tåglossning Oljehamnen

2024-01-03Spårbyggnation

Projektet innefattar bland annat spårbyggnation, växelläggning, slabtrack, spillplatta, mark och el inom Oljehamnen Malmö.

Beställare: Copenhagen Malmö Port

Projekt Masthuggskajen

2023-12-20Ban/Signal/Elarbete

Projektet innebär utförande av diverse ban-, signal- och elarbeten. Projekt Masthuggskajen i Göteborg omfattar i sin tur att anlägga nya parker, torg och gator samt förbereda för kommande byggnationer på Masthuggskajen.

Beställare: Peab AB

Upprustning Bangårdsbelysning

2023-11-10Ban/Signal/Elarbete

Uppdraget innefattar upprustning av bangårdsbelysning inklusive erforderligt mark- och kanalisationsarbete i Åstorp och Helsingborg. Uppdraget utförs preliminärt under år 2024.

Beställare: Trafikverket Nationella Projekt